Unngå helsekø med Vertikal Helseforsikring

I dag har ca. 500 000 nordmenn helseforsikring i Norge, noe som sikrer deg rask behandling. Det tar i snitt 80 dager før man blir vurdert av en legespesialist i det offentlige. 

Med Vertikal Helseforsikring er du sikret rask utredning og riktig behandling dersom du eller din familie skulle bli rammet av sykdom. Du får garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager og behandling eller operasjon innen 20 virkedager.  

Hvis du som Diners Club-medlem tegner Vertikal Helseforsikring vil du også få tilgang til tjenesten Vertikal Direkte. Dette er en legebasert 24-7 online tjeneste som er tilgjengelig uansett hvor du befinner deg i verden.

Helseforsikringen inneholder*

 • Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager
 • Garantert behandling/operasjon innen 20 virkedager
 • Helseforsikring uten helseattest
 • Rehabilitering etter behandling dersom foreskrevet av legespesialist
 • Ubegrenset fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist
 • Dekker kostnader relatert til behandling, reise og opphold, etter konsultasjon hos fastlege/allmennlege
 • Oppfølging og rådgivning av èn tildelt sykepleier før, under og etter behandlingsløpet
 • Nettverk av samarbeidende sykehus i Norge, Norden og resten av Europa
 • Et uavhengig medisinsk råd som kontinuerlig kvalitetssikrer de sykehus og leger vi benytter
 • Eget personvernombud som sikrer dine rettigheter som pasient og forsikret
 • Tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt
 • Vertikal Direkte, en online medisinsk 24 timers tjeneste

*Dette er kun et utdrag fra forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt, se forsikringsvilkårene.